قوانین

قوانین

سایت هایی که حاوی مطالب غیر اخلاقی و خلاف شرع می باشند پذیرفته نمی شوند

سایت هایی که با موازین جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارند پذیرفته نمی شوند

سایت هایی که به نحوی به توهین قومیت ها و ملیت ها و زبان های مختلف مشغولند پذیرفته نمی شوند

سایت هایی که به کارهای غیر قانونی اشتغال دارند پذیرفته نخواهند شد

سایت هایی که به فروش اجناس غیر مجاز میپردازند پذیرفته نخواهند شد

هرگونه عملی که باعث افزایش بدون دلیل درآمد کاربران شود تخلف محسوب شده و حساب کاربر متخلف مسدود خواهد شد

هرگونه تغییر در کدهای سیستم که باعث تغییر در روند نمایش تبلیغات شود تخلف محسوب میشود

هر حساب کاربری مختص به یک آی پی (یک سیستم) میباشد و امکان ساخت چند حساب کاربری با یک آی پی تخلف محسوب شده و حساب کاربر مسدود خواهد شد

سایتهایی جهت نمایش مورد تایید قرار خواهند گرفت که شارژ (اعتبار نمایش آگهی) شده باشند در غیر اینصورت مورد تایید قرار نخواهند گرفت

مدیریت میتواند در هر زمان نسبت به تغییر، تصحیح و افزودن قوانین اقدام نماید