سوالات متداول

کسب درآمد برای کاربران عزیز بر اساس درصد های تعیین شده ذیل (از سفارس تبلیغ دهنده) میباشد:

سیستم بازدید ساز:
آی پی ایرانی    50٪
آی پی خارجی  40٪

سیستم جستجوی گوگل:
آی پی ایرانی    50٪
آی پی خارجی  40٪

به عنوان مثال تبلیغ دهنده مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال جهت ۱۰۰۰۰ بار نمایش پرداخت میکند که اگر بازدید شما با آی پی ایرانی باشد 50٪ این مبلغ که معادل 300/000 ریال میباشد به شما تعلق میگیرد. 
 

"کیف درآمد" نشان دهنده مقدار فعالیت شما در ازای بازدید و جستجوی گوگل از سایتها میباشد که بعد از رسیدن به سقف برداشت میتوانید درخواست واریز به حساب بانکی را به مدیریت ارسال کنید.

"کیف پول" نشان دهنده مقدار موجودی جهت تبلیغ سایت و یا خدمات شما میباشد.